Ürün Adı: Armatür
Özellikleri Uygulama Alanları
GER 80 veya Par 38
Disco
Bar
Club
Sistem ve Ürün Belgeleri
                                           
    220VAC